Planning

HorairesU20/U18/U16/U14/U12
Open A
U10/U08
Open B
Samedi 23 octobre 2021Accueil et pointage
15h00-20h00
Dimanche 24 octobre 2021Accueil et pointage
9h00-12h30
Cérémonie d’ouverture 15h15
Ronde 1 | 15h30-19h30
Lundi 25 octobre 2021Ronde 2 | 09h00-13h00
Ronde 3 | 14h30-18h30
Mardi 26 octobre 2021Ronde 4 | 14h30-18h30Accueil et pointage
15h00-18h00
Mercredi 27 octobre 2021Ronde 5 | 14h30-18h30Accueil et pointage
09h00-12h00
Ronde 1 | 14h30-16h30
Ronde 2 | 17h00-19h00
Jeudi 28 octobre 2021Ronde 6 | 14h30-18h30Ronde 3 | 14h30-16h30
Ronde 4 | 17h00-19h00
Vendredi 29 octobre 2021Ronde 7 | 14h30-18h30Ronde 5 | 14h30-16h30
Ronde 6 | 17h00-19h00
Samedi 30 octobre 2021Ronde 8 | 14h30-18h30Ronde 7 | 14h30-16h30
Ronde 8 | 17h00-19h00
Dimanche 31 octobre 2021Ronde 9 | 09h00-13h00
Remise des prix 15h30
Ronde 9 | 09h00-11h00
Remise des prix 15h30